Go to Top

Ana Sayfa

Gayrimenkul Hukuku

Sharman Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimize ve yatırımcılara gayrimenkul alım- satımı, leasing sözleşmeleri, mülkiyetlerin yönetimi, kiralama, gayrimenkuller üzerinde ayni veya şahsi hak tesisi konusunda uzmanlaşmış olarak hizmet vermekteyiz.

Devamını Oku

Yabancılar Hukuku

Ülkemizin jeolojik ve siyasal koşulları göze alındığında ve ayrıca kişi, emek ve sermaye dolaşımının günümüzde son derece yaygınlaşması ve kolaylaşması sebepleri ile yabancılar hukuku büyük önem kazanmaktadır. Bu sebeple büromuzda yabancılar hukukundan kaynaklanan her türlü sorunun çözülmesine yönelik avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Devamını Oku

Şirketler Hukuku

Şirketler ve ticaret hukuku alanında Sharman Avukatlık Bürosu bir şirketin kurulmasından başlayarak; sermaye finansmanı, ticari sözleşmeler, birleşme ve devralma, günlük işlerinde temsil, yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri gibi şirketlerin ve ticaret hayatının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sağlamaktadır.

Devamını Oku

Son Haber

Yurtdışı Borçlanması

Yurtdışı Borçlanması – 3201 Sayılı Yasaya göre Yurt Dışı Borçlanması ve Emeklilik

Yurtdışı Borçlanması Nedir?

Vatandaşlarımızın yurtdışında geçirdikleri süreleri belgelemek suretiyle, bu süreler karşılığında hesaplanacak miktarda primin Türk Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) isteğe bağlı olarak ödenmesidir.
Borçlanma işleminde, 08/05/1985 tarihli ve 3201 sayılı “Yurtdışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”, 08/05/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5754 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Devamını Oku

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
 

SORU: 4817 sayılı Kanun kimleri kapsamaktadır?

CEVAP: 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Türkiye’de bağımlı ve bağımsız çalışan yabancıları, bir işveren yanında meslek eğitimi gören yabancıları ve yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

SORU: Yabancıların çalışma izinleri hangi makam tarafından verilir?

CEVAP:4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre, yabancılara çalışma izni vermeye yetkili merci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır.

Devamını Oku

2016 Yılı Çalışma İzni Harçları

2016 Yılı Çalışma İzni Harçları , Güncelleme tarihi 07 Ocak, 2016 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen 2016 yılı harç miktarları aşağıda gösterilmiştir.

Bakanlığımızca 2015 yılı içinde bildirimde bulunulmuş ve işverenler tarafından ödemesi gerçekleştirilememiş olan çalışma izni harçlarının aşağıda belirtilen 2016 yılı miktarları üzerinden ödenmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

1 yıla kadar (1 yıl dahil): 191,00 TL

3 yıla kadar (3 yıl dahil) : 575,40 TL

Süresiz Çalışma İzni     

Devamını Oku