Go to Top

Ana Sayfa

Gayrimenkul Hukuku

Sharman Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimize ve yatırımcılara gayrimenkul alım- satımı, leasing sözleşmeleri, mülkiyetlerin yönetimi, kiralama, gayrimenkuller üzerinde ayni veya şahsi hak tesisi konusunda uzmanlaşmış olarak hizmet vermekteyiz.

Devamını Oku

Yabancılar Hukuku

Ülkemizin jeolojik ve siyasal koşulları göze alındığında ve ayrıca kişi, emek ve sermaye dolaşımının günümüzde son derece yaygınlaşması ve kolaylaşması sebepleri ile yabancılar hukuku büyük önem kazanmaktadır. Bu sebeple büromuzda yabancılar hukukundan kaynaklanan her türlü sorunun çözülmesine yönelik avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Devamını Oku

Şirketler Hukuku

Şirketler ve ticaret hukuku alanında Sharman Avukatlık Bürosu bir şirketin kurulmasından başlayarak; sermaye finansmanı, ticari sözleşmeler, birleşme ve devralma, günlük işlerinde temsil, yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri gibi şirketlerin ve ticaret hayatının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sağlamaktadır.

Devamını Oku

Son Haber

İHALENİN FESHİ NEDENLERİ

İHALENİN FESHİ NEDENLERİ

 Artırmaya Hazırlık Aşamasındaki Hatalı İşlemler
 Satış ilanının hiç tebliğ edilmemesi veya usulsüz tebliğ edilmesi ya da vekil varken asile tebliğ edilmesi
 Taşınmaz satışlarında ilanlar ile satış tarihi arasında 1 aylık süre bulunma
 Satışa esas kıymet taktirinin üzerinden 2 yıldan fazla süre geçmesi
 Kıymet takdirine yönelik itirazın incelemesiz reddi
 Süresinde satış istenmemesi nedeniyle haczin kalkmış olması ya da takibin düşmesi

“Satış isteme süresinin geçmesi nedeniyle haczin kalkmış

Devamını Oku

Hukuk Genel Kurulu Kararı : Belirsiz Alacak

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; belirsiz alacak davası olarak açılan davaya kısmi dava olarak devam edilmesinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle belirsiz alacak davası ile kısmi davadan bahsetmekte yarar bulunmaktadır:
Belirsiz alacak davası hukukumuza ilk kez 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu(HMK) ile girmiştir. Bu Kanunun 107. maddesi; ”

(1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği

Devamını Oku

Ortaklığın giderilmesi (İzale-i şuyu) davasında ne talep edilebilir?

Ortaklığın giderilmesi davalarında neler talep edilebilir?
1-AYNEN TAKSİM YOLU İLE Ortaklığın giderilmesi  :

a-) Paydaşların anlaşması ile yapılan rızai taksim:

Paydaşlar kendi aralarında mahkeme dışı, hakimin müdahalesi olmaksızın topluluk mülkiyetine konu olan taşınır veya taşınmaz malı sözleşme ile taksim edebilirler. Münhasıran iştirak halindeki mülkiyete konu malların haricen taksiminin yazılı sözleşme ile yapılması şarttır. Müşterek mülkiyete konu taşınmaz mallarda böyle bir yazılı sözleşme yapılsa dahi bu mülkiyet türünde harici taksim paydaşları

Devamını Oku