Go to Top

Ana Sayfa

Gayrimenkul Hukuku

Sharman Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimize ve yatırımcılara gayrimenkul alım- satımı, leasing sözleşmeleri, mülkiyetlerin yönetimi, kiralama, gayrimenkuller üzerinde ayni veya şahsi hak tesisi konusunda uzmanlaşmış olarak hizmet vermekteyiz.

Devamını Oku

Yabancılar Hukuku

Ülkemizin jeolojik ve siyasal koşulları göze alındığında ve ayrıca kişi, emek ve sermaye dolaşımının günümüzde son derece yaygınlaşması ve kolaylaşması sebepleri ile yabancılar hukuku büyük önem kazanmaktadır. Bu sebeple büromuzda yabancılar hukukundan kaynaklanan her türlü sorunun çözülmesine yönelik avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Devamını Oku

Şirketler Hukuku

Şirketler ve ticaret hukuku alanında Sharman Avukatlık Bürosu bir şirketin kurulmasından başlayarak; sermaye finansmanı, ticari sözleşmeler, birleşme ve devralma, günlük işlerinde temsil, yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri gibi şirketlerin ve ticaret hayatının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sağlamaktadır.

Devamını Oku

Son Haber

Hukuk Genel Kurulu Kararı : Belirsiz Alacak

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; belirsiz alacak davası olarak açılan davaya kısmi dava olarak devam edilmesinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle belirsiz alacak davası ile kısmi davadan bahsetmekte yarar bulunmaktadır:
Belirsiz alacak davası hukukumuza ilk kez 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu(HMK) ile girmiştir. Bu Kanunun 107. maddesi; ”

(1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği

Devamını Oku

Ortaklığın giderilmesi (İzale-i şuyu) davasında ne talep edilebilir?

Ortaklığın giderilmesi davalarında neler talep edilebilir?
1-AYNEN TAKSİM YOLU İLE Ortaklığın giderilmesi  :

a-) Paydaşların anlaşması ile yapılan rızai taksim:

Paydaşlar kendi aralarında mahkeme dışı, hakimin müdahalesi olmaksızın topluluk mülkiyetine konu olan taşınır veya taşınmaz malı sözleşme ile taksim edebilirler. Münhasıran iştirak halindeki mülkiyete konu malların haricen taksiminin yazılı sözleşme ile yapılması şarttır. Müşterek mülkiyete konu taşınmaz mallarda böyle bir yazılı sözleşme yapılsa dahi bu mülkiyet türünde harici taksim paydaşları

Devamını Oku

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru süreci

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, AİHM’ye yapılacak başvurularla ilgili yeni düzenleme
I. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, AİHM İçtüzüğü’nün, bireysel başvuruların içeriği ile ilgili 47. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklik 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yapılan değişiklik aşağıda özetlenmiştir:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvuru, AİHM web sayfasında (www.echr.coe.int) yayımlanacak yeni başvuru formunu doldurmak suretiyle yapılacaktır 1.
Gerçek kişinin/kişilerin başvurusunun Avukat(lar) tarafından yapılması durumunda, başvuru formunu Avukat(lar) ve başvuruda bulunan gerçek kişi/kişiler birlikte

Devamını Oku