Go to Top

Ana Sayfa

Gayrimenkul Hukuku

Sharman Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimize ve yatırımcılara gayrimenkul alım- satımı, leasing sözleşmeleri, mülkiyetlerin yönetimi, kiralama, gayrimenkuller üzerinde ayni veya şahsi hak tesisi konusunda uzmanlaşmış olarak hizmet vermekteyiz.

Devamını Oku

Yabancılar Hukuku

Ülkemizin jeolojik ve siyasal koşulları göze alındığında ve ayrıca kişi, emek ve sermaye dolaşımının günümüzde son derece yaygınlaşması ve kolaylaşması sebepleri ile yabancılar hukuku büyük önem kazanmaktadır. Bu sebeple büromuzda yabancılar hukukundan kaynaklanan her türlü sorunun çözülmesine yönelik avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Devamını Oku

Şirketler Hukuku

Şirketler ve ticaret hukuku alanında Sharman Avukatlık Bürosu bir şirketin kurulmasından başlayarak; sermaye finansmanı, ticari sözleşmeler, birleşme ve devralma, günlük işlerinde temsil, yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri gibi şirketlerin ve ticaret hayatının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sağlamaktadır.

Devamını Oku

Son Haber

Yıllık İzin 2016 Yıllık Ara Verme İşlemi İptal

2016 yılı yıllık ara verme durumuna ilişkin Hakimler veSavcılar Yüksek Kurulu tarafından yapılan duyuru:
T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
Genel Sekreterliği

DUYURU
 
Ülkemizde yaşanan son olaylar nedeniyle;

1- Yıllık izinli bulunan veya yıllık izin gönderilen tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık izin onayları iptal edilmiş olup, izinli bulunan tüm hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının izinlerini keserek derhal görevlerine başlamalarına,

2- İlk derece mahkemelerinde 2016 Yılı Yıllık Ara Verme döneminde yıllık

Devamını Oku

Mal Rejimi Davaları

MAL REJİMİ DAVASI ” BELİRSİZ ALACAK ” DAVASIDIR🌟🌟

Mal Rejimi davaları hakkında Yargıtay 8. Hukuk Dairesi mal rejimi davalarının BELİRSİZ ALACAK DAVASI” olduğunu AÇIKLADI.

”….Mal rejiminin tasfiyesi davalarının niteliği gereği ”BELİRSİZ ALACAK davası olduğunun kabulü gerekir.”
(Y8HD, 08.02.2016 E. 2014/19870, K. 2016/1924)

🌟🌟ÖNEMLİ İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ🌟🌟
Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin mal rejiminin tasfiyesinde zamanaşımı süresinin BAŞLANGICINA yönelik 10.02.2016 E. 2014/21309, K. 2016/2135 günlü kararı:
“Dairemizce on yıllık zamanaşımı süresinin yabancı mahkeme ilamının kesinleştiği tarihten başlatılmasına yönelik ÖNCEKİ UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLEREK, tanıma tenfiz kararının kesinleşmesinden itibaren işletilmesi kabul edilmiştir. ”

Mal Rejimi Nedir?
Kanunumuzdaki mal rejimine ilişkin kurallar genel olarak; eşlerin her birinin kendisine ve eşine ait bulunan mal varlığına yönelik haklarını, yükümlülüklerini, mal rejimi sona erdiğinde birbirlerinden (ölüm halinde mirasçılarından) talep edebilecekleri

Devamını Oku

İHALENİN FESHİ NEDENLERİ

İHALENİN FESHİ NEDENLERİ

 Artırmaya Hazırlık Aşamasındaki Hatalı İşlemler
 Satış ilanının hiç tebliğ edilmemesi veya usulsüz tebliğ edilmesi ya da vekil varken asile tebliğ edilmesi
 Taşınmaz satışlarında ilanlar ile satış tarihi arasında 1 aylık süre bulunma
 Satışa esas kıymet taktirinin üzerinden 2 yıldan fazla süre geçmesi
 Kıymet takdirine yönelik itirazın incelemesiz reddi
 Süresinde satış istenmemesi nedeniyle haczin kalkmış olması ya da takibin düşmesi

“Satış isteme süresinin geçmesi nedeniyle haczin kalkmış

Devamını Oku