Vekaletname Nasıl Verebilirim?

Vekâletname Bilgileri

Avukat ile müvekkili arasındaki ilişkinin hukuki anlamda niteliği vekâlettir. Avukatın müvekkili adına işlem yapabilmesi için mutlaka bir vekâletname ile vekil olarak atanması gerekmektedir. Avukata verilecek vekâletname Noterde, eğer yurt dışında ikamet etmekte iseniz Konsolosluklarda düzenlenir.

Vekâletnameler için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır; 

Av. Gamze SHARMAN

Muğla Barosu, Sicil No: 1470

TC Kimlik : 11404759012

 

Gerekli Belgeler:

Özel kişiler noterde vekâletname düzenlerken;

  • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlilik cüzdanı ya da pasaport gibi geçerli bir resmi kimlik ibraz etmek zorundadırlar.

Boşanma vekâletnamesi için en az 2 adet fotoğraf gerekmektedir. Bu sebeple lütfen boşanma, tanıma ve tenfiz gibi hukuki konular için özel vekâletname çıkartır iken yanınızda 2 adet fotoğraf bulundurmayı unutmayınız.

Şirketler ve diğer tüzel kişiler adına düzenlenecek vekâletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı zorunludur.

Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

Yurt dışındaki Türk vatandaşları T.C. Konsolosluklarında vekâletname düzenleyebilirler. Konsolosluğun bulunmaması veya o ülke vatandaşı olunması halinde ise düzenlenen ülke noterleri marifetiyle düzenlenecek vekâletnamelerin düzenleyen ülke yetkili makamlarınca ve T.C. Konsolosluklarınca onaylanması gerekmektedir. Aşağıda eklediğimiz vekaletname örneğini herhangi bir noterde vekaletname çıkartır iken kullanabilirsiniz. Vekaletnameyi görüntülemek için resmin üzerine tıklayınız.

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin :